Jak działa rynek walutowy?

Rynek walutowy polega na kupnie, lub sprzedaży walut. Jego celem są operacje wymiany wynikające z handlu międzynarodowego i ruchów na międzynarodowych rynkach finansowych. Bardzo prostym przykładem, który ma zastosowanie w życiu codziennym, jest podróżowanie, jeśli wybierasz się do innego kraju na wakacje, będziesz musiał kupić walutę kraju, do którego się wybierasz, za walutę kraju, w którym mieszkasz.

 

Waluty i ich klasyfikacje

 

Waluta to środek płatniczy, taki jak monety, banknoty lub czeki. Istnieją dwa rodzaje walut: wymienialne i niewymienialne.

Waluty wymienialne, elastyczne lub płynne to takie, które mogą być swobodnie wymieniane na inne waluty, a ich cena jest ustalana przez rynek międzynarodowy i może być wymieniana bez żadnej interwencji rządowej.

Główne waluty światowe, takie jak dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski, jen i euro, są walutami w pełni wymienialnymi. Waluty niewymienialne to takie, które podlegają ograniczeniom w każdym kraju, a ceny są ustalane przez państwo. Rupia indyjska jest przykładem waluty częściowo wymienialnej, ponieważ rząd indyjski nakłada pewne ograniczenia na handel. Real brazylijski jest walutą niewymienialną, zwaną również „zablokowaną”, którą nie można handlować na światowym rynku walutowym, podobnie jak nigeryjską nairą.

 

Jak działa rynek walutowy?

 

Rynek walutowy, znany również jako rynek dewizowy, Foreign Exchange lub FX, jest globalnym, zdecentralizowanym rynkiem, na którym handluje się walutami. Cena jest określana przez kurs wymiany i zmienia się w zależności od popytu na walutę, dlatego też ceny rosną i spadają każdego dnia. Na przykład, jeśli wiele osób jest zainteresowanych kupnem dolarów, cena dolara wzrośnie, tak samo jak popyt na każdą inną walutę. Celem rynku walutowego jest ułatwienie zabezpieczenia przepływu środków pieniężnych wynikających z handlu międzynarodowego. Obecnie średni dzienny wolumen obrotów na świecie wynosi około 5 bilionów dolarów.

Charakterystyka rynku walutowego

1. Jest to największy rynek na świecie
2. Jest on bardzo zmienny i jest wolnym, nieregulowanym rynkiem.
3. Jego uczestnicy mają niewielkie możliwości manipulowania rynkiem.
4. Jest on aktywny 24 godziny na dobę.
5. Większość transakcji koncentruje się w: Londynie, Nowy Jorku, Tokio, Singapurze, Zurychu, Hong Kongu i Frankfurcie.
6. Sprzyja wymianie środków między różnymi krajami; są kraje z nadwyżką płynności i kraje potrzebujące płynności. Na rynku tym działa wielu różnych uczestników, od banków centralnych po osoby fizyczne. Chcesz dołączyć do rynku walutowego? Ograniczenie ryzyka jest podstawą. Sprawdź, jak to zrobić:  www.projectfinance.pl/ograniczanie-ryzyka-walutowego/