Jak stymulować kreatywne myślenie w biznesie?

Twórcze myślenie odgrywa ważną rolę w biznesie, ponieważ to właśnie umiejętność konstruowania nowych kombinacji pomysłów sprzyja ciągłym innowacjom, które pomagają wyprzedzić konkurencję.

Definicja kreatywnego myślenia.

Myślenie kreatywne można zdefiniować jako zdolność do wybierania alternatywnych dróg poznawczych. Kreatywne myślenie ma na celu wzmocnienie tego, co eksperci nazywają myśleniem lateralnym lub dywergencyjnym (tzw. „myślenie nieszablonowe”), czyli porzucenie wcześniej ustalonych pomysłów.

Charakterystyka myślenia twórczego.

1.Oryginalność.

Ważne jest, aby osoby myślące twórczo wykazywały duże zainteresowanie innowacjami, były dobre w przezwyciężaniu monotonii myślenia o rzeczywistych działaniach, a także potrafiły identyfikować rzeczy „doskonałe”, aby w sposób stabilny i uporządkowany rozwijać się w poszukiwaniu nowych odkryć.

2. Elastyczność.

W myśleniu twórczym nie ma gotowej metody i programu myślenia, nie ma więc ustalonego zakresu jego procedur.

3. Zdolności artystyczne.

Wymienione wyżej właściwości, które składają się na aktywność twórczego myślenia, są podobne do przedsięwzięć artystycznych: funkcje artystyczne to pełne wykorzystanie wszystkich talentów, w tym wykorzystanie działań irracjonalnych, takich jak intuicja oraz inspiracja.

4. Wyobraźnia.

Myślenie twórcze wychodzi od realistycznych działań i obiektów, ale jego kierunkiem nie jest element istniejący, lecz obiekt potencjalny, który nie został jeszcze zidentyfikowany i zrealizowany. Wyobraźnia jest bardzo ważna, a nawet kluczowa w momencie, gdy chcemy wprowadzić innowacje do firmy – o stymulowaniu mózgu i wprowadzaniu innowacji w biznesie poczytamy na www.naukowe.pl.

5. Umiejętność podejmowania ryzyka.

Myślenie nie zawsze jest synonimem sukcesu, ponieważ podlega różnym czynnikom, które mogą okazać się nieskuteczne, a nawet prowadzić do błędnych wniosków.

Czynności stymulujące twórcze myślenie.

Relaks.

Znalezienie chwil spokoju i relaksu pomoże w ćwiczeniu kreatywnego myślenia; niektóre czynności, które mogą pomóc w relaksie, to medytacja, sprzątanie pokoju, czytanie, kąpiel itp.

Stymulacja relacji interpersonalnych.

Aby stymulować twórcze myślenie, należy pozostawać w stałym kontakcie z ludźmi, ponieważ dzielenie się różnorodnymi doświadczeniami sprzyja wzbogacaniu się w celu tworzenia nowych pomysłów.

Higiena pracy umysłowej.

Dobry odpoczynek pomoże mózgowi być w formie, aby mógł wymyślać nowe pomysły i radzić sobie z trudnościami, które mogą się pojawić.

Jedzenie.

Zdrowa dieta ma bezpośredni wpływ na kreatywne myślenie, dlatego ważne jest, aby zachować odpowiednią ostrożność podczas spożywania pokarmów, aby dostarczyć mózgowi potrzebnych składników.

Ćwiczenia fizyczne.

Aktywność fizyczna stymuluje twórcze myślenie z bardzo korzystnym skutkiem.